Zabezpieczenia

Monitoring infrastruktury IT.

Zautomatyzowany i niezawodny monitoring infrastruktury to nieocenione narzędzie w każdym zinformatyzowanym przedsiębiorstwie. W razie awarii gwarantuje on natychmiastową reakcję naszego specjalisty – niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Umożliwia też działania prewencyjne, tuż po wykryciu pierwszych sygnałów o zagrożeniu.

Korzyści z monitorowania infrastruktury są nieocenione, wymienimy tylko kilka zalet takiego rozwiązania.

Zalety monitoringu

 • natychmiastowy czas reakcji na wystąpienie awarii (o powstałym problemie technicznym wiemy do 10 minut od momentu wystąpienia, bez konieczności informowania nas o tym fakcie)
 • infrastruktura informatyczna monitorowana jest całodobowo
 • działania prewencyjne mające na celu wychwyceniu potencjalnych zagrożeń
 • natychmiastową pomoc zdalną lub w przypadku konieczności interwencji lokalnej przyjazd naszego specjalisty

Dowiedz się o innych korzyściach płynących z monitorowania IT

 

Bezpieczeństwo danych.

Skuteczna ochrona zasobów firmy zgromadzonych w sieci oraz dostęp do informacji tylko dla osób do tego upoważnionych to podstawa bezpiecznego funkcjonowania firmy. Bezpieczeństwo danych jest procesem ciągłym i złożonym, wymagającym połączenia najnowszej technologii, dogłębnej wiedzy oraz doświadczenia.

Wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa poprzedzone jest analizą dotychczasowego działania sieci oraz stosowanych w niej sposobów zabezpieczeń. Na podstawie takiej analizy tworzony jest projekt polityki bezpieczeństwa. Jego wdrożenie u Klienta związane jest z odpowiednim zabezpieczeniem serwerów i urządzeń sieciowych. Polityka bezpieczeństwa firmy obejmuje również instalację i konfigurację usługi dostępu od internetu.

Zalety:

 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci firmowej przed atakami z zewnątrz
 • wykrywanie i zapobieganie włamaniom dokonywanym przez nieupoważnione osoby
 • zapewnienie ciągłości dostępu do Internetu poprzez alternatywne łącze dostępowe
 • tworzenie odseparowanych wirtualnych sieci wewnętrznych VLAN
 • translacja adresów IP
 • filtracja pakietów TCP/UDP
 • filtracja usług (blokowanie usług dla pracowników oraz dostępu z internetu)
 • możliwość jednoczesnego użycia translacji adresów IP oraz routingu.
 • zabezpieczenie ruchu na poziomie publicznych adresów IP
 • blokowanie usług, portów, adresów IP itp.