RODO

Audyt bezpieczeństwa sieci

Audyt przeprowadzany jest zgodnie ze sprawdzonymi metodologiami taki firm jak Cisco Systems, światowego giganta w produkcji urządzeń sieciowych. Takie podejście daje gwarancję zastosowania odpowiednich procedur i zaawansowanych narzędzi.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa sieci ?

  • aby sprawdzić czy wykorzystanie komponentów sieci jest optymalne
  • aby przeanalizować sieć pod kątem zachowania bezpieczeństwa danych
  • aby ustabilizować działanie sieci
  • aby sporządzić aktualną dokumentację sieci
  • aby przygotować sieć przed dokonaniem w niej zmian
  • aby przeprowadzić testy na możliwość zaimplementowania nowej funkcjonalności, np. wprowadzenia telefonii VoIP.

Dzięki usłudze audyt danych uzyskujemy szczegołowe informację o usługach działających w sieci komputerowej ich jakości a także bezpieczeństwie danych w niej wędrujących. Głównym zadaniem audytu jest zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa usług, rozwój infrastruktury, pomagający w codziennej pracy w przedsiębiorstwie przy zachowaniu bezpieczeństwa i integralności danych.

Administrowanie sieci informatycznej.

Utrzymanie sieci teleinformatycznej w pełnej sprawności i dostępnści jest wymagającym zadaniem. Dobrze utrzymana sieć informatyczna musi pozwalać na bezawaryjną pracę w trudnych warunkach, a pośrednio minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, co może doprowadzić do przerwania ciągłości pracy.
Rozwiązaniem tego problemu jest outsourcing informatyczny.

Wychodząc na przeciw wymaganiom jakie stawiają nasi Klienci zawsze staramy się zapobiegać wszelkim awariom i nieprawidłowościom poprzez ciągłe monitorowanie infrastruktury. Takie działania pozwalają nam na zapewnienie zadowolenia naszych Klientów z posiadanej infrastruktury informatycznej.

 

Projektowanie sieci teleinformatycznej.

Projektowanie sieci teleinformatycznej wymaga zarówno analizy potrzeb i możliwości użytkowników sieci a także uwzględnienia szeregu uwarunkowań infrastruktury, w której sieć będzie działała. Przy tworzeniu rozwiązań skupiamy swoje wysiłki na dokładnym poznaniu potrzeb Klienta. Tylko na tej podstawie możemy wykonać usługę odpowiadającą potrzebom biznesowym. Prawidłowe wykonanie sieci teleinformatycznej ma w istotny sposób usprawnić działanie organizacji a tym samym przynieść korzyści finansowe Państwa firmie.

Oferujemy usługi instalacji i projektowania sieci teleinformatycznych

  • okablowania urządzeń pasywnych (szafy teleinformatyczne, patchpanele, gniazda teleinformatyczne)
  • okablowania przełączników drugiej i trzeciej warstwy, routerów między segmentami sieci i routerów dostępowych
  • okablowania urządzeń dostępowych w sieci WLAN
  • okablowania urządzeń klienckich: karty sieciowe ETHERNET, 802.11, itp.

Odpowiednie funkcjonowanie sieci informatycznej można zapewnić poprzez wykonanie poprawnej instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych zarówno pasywnych i aktywnych. Nasze doświadczenie i umiejętności, które nabyliśmy przy wykonaniu wielu projektów pozwalają zagwarantować optymalną jakość naszych usług w zakresie instalacji sieci informatycznych.